STX

Laboratoriestudieretningen

Matematik A, Bioteknologi A, Fysik BInfo om studieretningen:


Denne studieretning er for dig, der interesserer dig for naturvidenskab. Du kan se dig selv som en del af sundhedsindustrien, miljøarbejdet eller forskningen i fremtiden.

Der vil være eksperimenter i både laboratoriet og i forbindelse med ekskursioner. På studieretningen vil der være fokus på bl.a. sundhed, gensplejsning, medicin og miljø. Der bliver arbejdet med modeller og fysiske love, og din evne til logisk tænkning og abstraktion vil blive styrket. Denne studieretning er kompetencegivende til flere videregående uddannelser.

Hvis du brænder for naturvidenskab, kan du se frem til mange spændende aktiviteter både i og uden for undervisningslokalet. Her lærer du, hvordan naturen fungerer og lærer at opstille og afprøve modeller samt kombinere teori med praktiske forsøg. Du kan deltage i temadage, naturvidenskabelige café-eftermiddage, nationale konkurrencer, udendørs laboratoriearbejde, projektarbejde på en lokal virksomhed og meget meget mere. Faktisk er vores arbejde med naturvidenskab et fokusområde i disse år, hvor vi opjusterer vores laboratoriefaciliteter, ligesom vores dygtige naturvidenskabslærere efteruddannes for at gøre undervisningen endnu mere moderne. Så hvis du vil være en del af det, så skal du vælge Slagelse Gymnasium som stedet, hvor din naturvidenskabelige rejse begynder.

Grundforløb 1.G 2.G 3.G
Matematik B Matematik A
Bioteknologi A
Fysik B
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Samfundsfag C
Idræt C
AP
NV
Religion C
Oldtidskundskab C

Du skal foretage en række valg. Teksten herunder kan hjælpe dig.
Start med at vælge et sprogfag


Dit samlede timetal Minimum timetal
0 2600

Du skal opnå minimum 2600 timer for at gennemføre en STX

Nedenfor kan du se hvor mange timer de fastlagte fag giver, samt hvad studieretningsfagene giver
Obligatioriske fag og projekter (1525 timer)
Fag Antal timer
Dansk A 260
Historie A 190
Engelsk B 210
Matematik B 250
Fysik C 75
Idræt C 150
Oltidskundskab C 75
Religion C 75
Samfundsfag C 75
Naturvidenskabeligt Grundforløb 15
Almen sprogforståelse 0
Individuel pulje 130
Studieretningsprojekt 20
Studieretningsfag (650 timer)
Matematik A 125
Bioteknologi A 400
Fysik B 125