HF

Individ og samfund

Samfundsfag B, Psykologi CInfo om fagpakken:


Fagpakken har fokus på job og uddannelser, hvor du har meget kontakt med mennesker. Når du bliver færdiguddannet, kan du bl.a. blive lærer, socialrådgiver eller pædagog. I samfundsfag får du viden om, hvordan samfundet er organiseret, og om hvordan du kan være en vigtig medspiller i samfundets udvikling. I psykologi får du en grundlæggende indsigt i den menneskelige udvikling og i forskellige adfærdsmønstre.

Inden du vælger hf og valgfag, kan du orientere dig om de specifikke adgangskrav til optagelse på de videregående uddannelser på adgangskortet.

Med denne pakke kan du løfte psykologi til B-niveau.

1.HF 2.HF
Samfundsfag B
Psykologi C
Dansk A
Engelsk B
Historie B
Biologi C
Geografi C
Kemi C
Matematik C
Religion C
Samfundsfag C

Du skal foretage en række valg. Teksten herunder kan hjælpe dig.
Start med at vælge et kunstnerisk fag eller idræt


Dit samlede timetal Minimum timetal
0 1705

Du skal opnå minimum 1705 timer for at gennemføre en HF

Nedenfor kan du se hvor mange timer de fastlagte fag giver
Obligatioriske fag og projekter (1330 timer)
Fag Antal timer
Dansk A 260
Engelsk B 210
Historie B 150
Biologi C 75
Geografi C 75
Kemi C 75
Matematik C 135
Religion C 75
Samfundsfag C 75
Projekt- og praktikforløb 70
Individuel pulje 80
Større skriftlig opgave 25
Eksamensprojekt 25
Fagpakkefag (200 timer)
Samfundsfag B 125
Psykologi C 75