HF

Mennesker og Natur

Biologi B, Psykologi CInfo om fagpakken:


Fagpakken har fokus på job og uddannelse inden for områder, hvor du vil blive dygtig til at arbejde med mennesker og naturfaglige opgaver. Når du bliver færdiguddannet, kan du bl.a. blive sygeplejerske, diætist, radiograf, natur- & kulturformidler og ergo- eller fysioterapeut. Denne fagpakke kombinerer natur og kultur, mennesker og medicin. Du vil blive dygtig til begge ting, og blive i stand til at bygge bro mellem dem. I mange af de erhverv, der er nævnt, er det netop blandingen af at hjælpe mennesker både mentalt og fysisk, der er nøglen til det gode arbejde.

Inden du vælger hf og valgfag, kan du orientere dig om de specifikke adgangskrav til optagelse på de videregående uddannelser på adgangskortet.

1.HF 2.HF
Biologi B
Psykologi C
Dansk A
Engelsk B
Historie B
Biologi C
Geografi C
Kemi C
Matematik C
Religion C
Samfundsfag C

Du skal foretage en række valg. Teksten herunder kan hjælpe dig.
Start med at vælge et kunstnerisk fag eller idræt


Dit samlede timetal Minimum timetal
0 1705

Du skal opnå minimum 1705 timer for at gennemføre en HF

Nedenfor kan du se hvor mange timer de fastlagte fag giver
Obligatioriske fag og projekter (1330 timer)
Fag Antal timer
Dansk A 260
Engelsk B 210
Historie B 150
Biologi C 75
Geografi C 75
Kemi C 75
Matematik C 135
Religion C 75
Samfundsfag C 75
Projekt- og praktikforløb 70
Individuel pulje 80
Større skriftlig opgave 25
Eksamensprojekt 25
Fagpakkefag (200 timer)
Biologi B 125
Psykologi C 75