HF

Mennesker og kultur

Religion B, Psykologi CInfo om fagpakken:


Fagpakken har fokus på job og uddannelser, hvor du vil blive dygtig til at have kontakt med mange forskellige mennesker med mange forskellige syn på verden. Du kan bl.a. blive socialrådgiver, pædagog, lærer eller politibetjent. Pakkens to fag giver dig en god forståelse for menneskelig udvikling og adfærdsmønstre, ligesom du får viden om forskellige kulturer og religioner og deres kulturelle og religiøse betydning for menneskers adfærd og forestillinger.

Inden du vælger hf og valgfag, kan du orientere dig om de specifikke adgangskrav til optagelse på de videregående uddannelser på adgangskortet.

1.HF 2.HF
Religion B
Psykologi C
Dansk A
Engelsk B
Historie B
Biologi C
Geografi C
Kemi C
Matematik C
Religion C
Samfundsfag C

Du skal foretage en række valg. Teksten herunder kan hjælpe dig.
Start med at vælge et kunstnerisk fag eller idræt


Dit samlede timetal Minimum timetal
0 1705

Du skal opnå minimum 1705 timer for at gennemføre en HF

Nedenfor kan du se hvor mange timer de fastlagte fag giver
Obligatioriske fag og projekter (1330 timer)
Fag Antal timer
Dansk A 260
Engelsk B 210
Historie B 150
Biologi C 75
Geografi C 75
Kemi C 75
Matematik C 135
Religion C 75
Samfundsfag C 75
Projekt- og praktikforløb 70
Individuel pulje 80
Større skriftlig opgave 25
Eksamensprojekt 25
Fagpakkefag (200 timer)
Religion B 125
Psykologi C 75